Byggledning - Nora Consulting Engineers

OTHER

Byggledning

Nora Consulting Engineers har stor erfarenhet av att arbeta med entreprenörer i olika entreprenadformer. Detta kombinerat med ansvarsfulla och målmedvetna byggledare får bygget att flyta på smidigt samt uppfylla kundens krav och önskemål med avseende på ekonomi, kvalitet och tid.

Vi finns med under projektets alla faser och kan med ett effektivt arbetssätt styra projektet i rätt riktning.