Datasamordning - Nora Consulting Engineers

OTHER

Datasamordning

God datasamordning sätter grunden för en strukturerad och smidig projektering. Som datasamordnare, BIM-samordnare och rådgivare ger vi ditt projekt de bästa förutsättningarna för att lyckas.

Med erfarenhet av större projekt, bland annat förbifart Stockholm och diverse vägplaner säkerställer vi att samtliga digitala handlingar i projektet håller rätt kvalitet och med ett strukturerat arbetssätt leder till trygga leveranser till kund.

Strukturerad samordning av data underlättar vardagen för medarbetarna då mer tid kan ägnas åt själva projekteringen.

Effektiv datasamordning är att projektmedlemmarna enkelt kan få tillgång till senaste informationen, lagra och strukturera dokument och ritningar. Med stor erfarenhet av diverse programvaror säkerställer vi att projektets samtliga handlingar är i tryggt förvar och levereras till kund i god tid.