Datasamordning - Nora Consulting Engineers

OTHER

Datasamordning och BIM

Med erfarenhet av större projekt bland annat Förbifart Stockholm, E4 Ljungby- Toftanäs, Tvärbanan Kistagrenen och diverse andra järnvägsplaner har vi god kunskap av att arbeta som sakkunniga inom BIM och Datasamordning.  Redan i projektets tidiga skeden sätter vi upp en BIM-struktur som säkerställer att vi bemöter kundens önskemål i projektering. Utöver detta sätter vi upp en IT-handling som beskriver hur digital hantering i projektet skall ske så att vi har god sammanhållning i projektet samt lever upp till kundens förväntningar.

Våra BIM- och Datasamordningssakunniga har god erfarenhet av att ta fram samordningsmodeller i projekteringskedet. Detta görs bland annat som en kvalitetssäkring där man enkelt kan identifiera krockar mellan olika teknikområden. Genom en strukturerad samordning av data underlättar vi vardagen för medarbetarna då mer tid kan ägnas åt själva projekteringen.

Effektiv och strukturerad datasamordning leder till att projektmedlemmarna enkelt kan få tillgång till den senaste informationen, samt lagra och strukturera dokument och ritningar.

Med stor erfarenhet av diverse programvaror säkerställer vi att projektets samtliga handlingar är i tryggt förvar och levereras till kunden enligt kundens önskemål.