Hållbarhet och Miljö - Nora Consulting Engineers

OTHER

Slider

På Nora Consulting Engineers är hållbarhet och miljö inte bara ett viktigt område utan också ett ansvar vi har gentemot dagens samhälle. Därför har vi som mål:

– Att arbeta med medvetenheten bland våra anställda samt våra samarbetspartners.
– Minimera utsläppen från resande genom att satsa på digitala system för t.ex. möten samt genom att cykla till möten samt använda sig av kollektivtrafik i så stor utsträckning som möjligt.
– Säkerställa att gällande lagstiftning gällande hanteringen och underhållet av ozonnedbrytande ämnen görs på rätt sätt.
– Minimerar el-förbrukningen.
– Arbeta med konsumtionen av kontorsmaterial och papper.
– Arbeta med effektiva avfallshanteringsmetoder som minimerar behovet av omhändertagande och optimerar återvinningen av avfall.
– Arbeta med hållbara samhällen där vi t.ex. skänker våra äldre datorer till skolungdomar.

Genom att ta fasta på dessa punkter med att minimera utsläppen, använda teknik som är skonsam för miljön samt arbeta utifrån ett hållbarhetsperspektiv, så bidrar vi till en mer miljövänlig framtid.