Karriär - Nora Consulting Engineers

OTHER

Karriär

Slider

Inom Nora Consulting Engineers får alla medarbetare chansen till att vara med och påverka sin utveckling samt bolagets framtida utveckling. Varje anställd får i ett tidigt skede tillsammans med sin handledare sätta upp en utvecklingsplan med både kortsiktiga och långsiktiga mål. Planen följs upp kvartalsvis där man bockar av milstolpar.

Vi arbetar ständigt med att ha kul på jobbet (KPJ), där vi har ett flertal aktiviteter årligen både regionalt och globalt för att både utvecklas som grupp samt vara uppdaterade i den senaste tekniken.

Vi rekryterar just nu i Stockholm och Mälardalen inom följande teknikområden: Vägprojektering, Geoteknik, Landskapsarkitektur, Miljö och MKB- sakkunniga samt uppdrags- och projekteringsledare.

Om du vill utveckla din karriär i en dynamisk organisation med obegränsade utvecklingsmöjligheter, skicka oss ditt CV.

Lediga tjänster hittar du här