Mätteknik - Nora Consulting Engineers

OTHER

Mätteknik

Vi utför både traditionella enkla mätarbeten samt avancerade tekniska mätningar. Vi är vana att arbeta med GPS, Totalstation, avvägningsinstrument samt laserscanners och drönare. Vi utför även lodning av sjöbotten (både traditionellt samt sonic), flygfotografering med drönare samt 3D-modellering.

Mättjänster är ofta ett delområde i våra större uppdrag. Vi är exempelvis med som  ett sidoområde i ett geotekniskt anläggningsuppdrag där vi utför anläggningsutsättning och precisionsavvägning samt kontrollera grundvattnet. I uppdrag installerar vi även dubbar och markpeglar för att kontrollera sättningar och omgivningspåverkan vid t.ex. ett tunnelbygge.