E18, Köping-Västjädra - Nora Consulting Engineers

OTHER

E18, Köping-Västjädra

Den ca 25 km långa sträckan mellan Köping och Västjädra är idag den enda delen av sträckan på E18 mellan Örebro och Stockholm som inte är motorväg. Trafikverket planerar att bygga ut denna sträcka från 2+1 väg till 2+2. Syftet med utbyggnaden är att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten.

Trafikverket valde Nora Consulting Engineers för att utföra geotekniska undersökningar och resistivitetsmätningar. Den planerade breddningen av E18 innebär nya anslutningar, bullervallar och en ny bro över Kolbäcksån.
Under arbetets gång har vi utfört omfattande geotekniska undersökningar på och utanför befintlig vägbana (E18) samt resistivitetsmätningar för att bestämma gränsen mellan fastmarkområden och lösmarksområden i det nya läget för breddningen av E18.

Områdets komplexa terräng med jordbrukslandskap blandat med den kuperade skogsterrängen var en utmaning för åtkomsten. Detta löste vi med att använda resistivitetsmätningar i kombination med enklare provtagningar för att få en god uppfattning av områdets geologiska förutsättningar och de geotekniska utmaningar som förväntas i byggskedet. Resultatet av undersökningarna blev över förväntan där man tydligt ser skillnaderna i jordlagren, detta redovisas i bilderna nedan.

Publicerad: 3 augusti, 2020

Facebook
LinkedIn
Instagram

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Fler nyheter