Om oss - Nora Consulting Engineers - Vilka är vi är och hur vi jobbar

OTHER

Om oss

samverkan bild

Om oss

Nora Consulting Engineers (NCE) är ett konsultbolag inom infrastruktur vars huvudverksamhet består av att ta fram projekteringsunderlag för nya vägar, VA, järnvägar, kommersiella och industriella fastigheter samt bostadshus. I ramen för detta arbetar vi dagligen med väg- och trafikutredningar. Våra senaste kända projekt inom området är väg 55 sträckan Enköping - Litslena samt väg 55 sträckan Örsundsbro - Kvarnbolund, där vi har tagit fram trafikutredningar åt Trafikverket.

Vårt främsta mål att främja teknikutvecklingen och ta fram tekniska lösningar som inte bara är gynnsamma för kunden utan som också är fördelaktiga för miljön. Vi vill agera snabbt gentemot kunden och se till att kundnyttan uppfylls genom att leverera tekniska lösningar inom överenskommen tid. Samverkan utan gränser är ett viktigt motto för oss,  därför ser vi till att samverka mellan de olika parterna i ett uppdrag mellan markägare, beställare samt entrepenörer. Att samverka utan gränser innebär för oss att hitta rätt kompetens som i sin tur ska vara till nytta för kunden liksom för våra medarbetare.

 

 

Vad vi gör?

Vi är ett teknikkonsultföretag inom bygg- och anläggningsbranschen som arbetar främst med projektering av anläggningar med inriktning inom väg- och järnvägsprojektering.

 

Vår affärsmodell bygger på kundnyttan

Att leverera kvalitativa tekniska lösningar där kundnyttan är vårt främsta mål. Vi är vana att arbeta med både statliga samt privata beställare. En stor del av våra beställare är entreprenörer som prioriterar tid, ekonomi och kvalité. Dessa kunder återkommer till oss  eftersom vi lever upp till deras förväntan genom att leverera god expertis samt fördelaktiga ekonomiska lösningar. Vår uppgift är att helt enkelt erbjuda kunden rätt kompetens, god samverkan samt trygghet. 

Samverkan utan gränser

Vi ser till att alltid samverka mellan de olika parterna i ett uppdrag mellan till exempel markägare, beställare och entreprenör.

I ett tidigt skede i uppdraget ser vi till att tillsammans med kunden ha det bästa teamet för uppdraget. När det gäller att hitta rätt person/team för uppdraget begränsar vi oss inte av geografiska eller tekniska begränsningar. I flera av våra mest avancerade projekt har vi importerat nya och moderna tekniska lösningar eller involverat experter från andra delar av världen.  Genom att ha rätt person på rätt plats uppfyller vi också kundnyttan. 

Våra anställda

Vi anställer marknadens vassaste kompetens. Detta för att upprätthålla vår affärsmodell som bygger på kundnyttan där vårt främsta mål är att leverera högkvalitativa tekniska lösningar. Vi är även experter på att ta in nya talanger som vi redan söker upp när de går på universitet och ser till att vägleda dem genom studierna samt skola in dem i vårt företag för att arbeta med det teknikområdet de mest brinner för.

Jämlikhet

På Nora Consulting Engineers är jämlikhet en självklarhet. Oavsett vad man har för könstillhörighet, etnicitet, ålder eller yrke så är alla lika viktiga och bidragande. Det är inte bara vår ambition att ge alla en chans att utvecklas utan också utrusta varje anställd med kompetens och givande utmaningar. 

 

 

 

 

Miljö

Vårt miljötänk finns med i alla våra uppdrag där vi exempelvis värnar om miljön genom att föreslå tekniska lösningar som ur kundnyttan även är fördelaktiga för miljön. Utöver detta arbetar vi dagligen med arbetsmiljö och har ett särskilt miljöledningssystem för detta. Vi arbetar aktivt med att förebygga händelser samt har en god bredskapsplan för olika typer av arbeten som är skonsamma för miljön. Vårt miljötänk bygger på att hitta lösningar som är till fördel för kunden samt för vårt samhälle och de miljöutmaningar vi står inför. 

CSR

Vi är med och tar ansvar för samhällets utveckling, där vi är bl.a. med och stöttar organisationer såsom Rädda Barnen, Barncancerfonden, Stockholm Stadsmission och Unicef samt även agerar som faddrar till barn i utsatta områden och vägleder dem in i studievärlden så att de har möjligheten att bli framtida kollegor eller branschkollegor.