Om oss - Nora Consulting Engineers - Vilka är vi är och hur vi jobbar

OTHER

Om oss

samverkan bild

Vilka är vi?

Vårt motto är att snabbt agera gentemot kunden när de behöver oss och se till att kundnyttan genom hela uppdraget uppfylls samt leverera kvalitativa tekniska lösningar inom överenskommen tid. Vi ser till att alltid samverka mellan de olika parterna i ett uppdrag mellan till exempel markägare, beställare och entreprenör. När det gäller att hitta rätt person i uppdraget begränsar vi oss inte av det geografiska eller det tekniska, vi samverkar utan gränser.

 

Vad gör vi?

Vi är ett teknikkonsultföretag inom bygg- och anläggningsbranschen. På NCE jobbar vi främst med projektering av anläggningar med inriktning inom väg- och järnvägsprojektering.

 

Vår affärsmodell bygger på kundnyttan

Att leverera högkvalitativa tekniska lösningar som ser till att kundnyttan är vårt främsta mål i alla våra uppdrag. Vi är vana att arbeta med både statliga samt privata beställare. En stor del av våra beställare är entreprenörer som har stort fokus på tid, ekonomi och kvalité. Dessa kunder är återkommande kunder eftersom vi lever upp till deras förväntan genom att leverera högkvalitativa samt ekonomiskt fördelaktiga lösningar i tid.

Samverkan utan gränser

Vi ser till att alltid samverka mellan de olika parterna i ett uppdrag mellan till exempel markägare, beställare och entreprenör.

I ett tidigt skede i uppdraget ser vi till att tillsammans med kunden ha det bästa teamet för uppdraget. När det gäller att hitta rätt person/team för uppdraget begränsar vi oss inte av geografiska och tekniska begränsningar. I flera av våra mest avancerade projekt har vi importerat nya och moderna tekniska lösningar eller involverat experter från andra delar av världen. Därav ser vi till att ha rätt person på rätt plats, detta för att se till kundnyttan.

Våra anställda

Vi anställer marknadens vassaste kompetens. Detta för att upprätthålla vår affärsmodell som bygger på kundnyttan där vårt främsta mål är att leverera högkvalitativa tekniska lösningar. Vi är även experter på att ta in nya talanger som vi redan söker upp när de går på universitet och ser till att vägleda dem genom studierna samt skola in dem i vårt företag för att jobba med det teknikområdet de mest brinner för.

Hierarki

Vi jobbar i en platt organisation, där alla får möjligheten att utvecklas i vår moderna decentraliserade och icke-hierarkiska organisation som består av kollegor med en stark ambition att lyckas och utvecklas i sitt arbete.

Jämlikhet

Ämnet bör vara självklarhet för samtliga bolag, men det räcker att man söker på de flesta av de stor bolagen och kolla i styrelsen så märker man att mycket finns kvar att göra.

På Nora Consulting Engineers spelar det ingen roll vad man har för könstillhörighet eller bakgrund, ung eller äldre och i vilket av våra kontor man arbetar. Vi ger alla en chans att utvecklas. Det är ambition tillsammans med kompetens som leder till framgång.

Miljö

Vårt miljötänk genomsyrar alla våra uppdrag där vi har ambitioner om hur vi värnar om vår miljö t.ex. föreslå tekniska lösningar som ur kundnyttan även är fördelaktiga för miljön. Utöver detta arbetar vi dagligen med arbetsmiljö och har ett särskilt miljöledningssystem för detta. Vi arbetar aktivt med att förebygga händelser samt har en bredskapsplan för olika typ av arbeten. Detta för att alla våra anställda skall komma hem till sina nära och kära varje dag.

CSR

Vi är med och tar ansvar för samhällets utveckling, där vi är bl.a. med och stöttar organisationer såsom Rädda Barnen, Barncancerfonden, Stockholm Stadsmission och Unicef samt även agerar som faddrar till barn i utsatta områden och vägleder dem in i studievärlden så att de har möjligheten att bli framtida kollegor eller branschkollegor.