Projektledning - Nora Consulting Engineers

OTHER

previous arrow
next arrow
Slider

Projektledning

Uppdragsledning är en del av vår kärnkompetens. Våra uppdragsledare besitter mångårig erfarenhet av komplexa projekt inom planläggning för väg- och järnväg. Vi finns med under projektets samtliga faser och kan med ett högkvalitativt arbetssätt styra projektet i rätt riktning.

 

Samhällsbyggnadsprojekt kräver god planering och kontroll i ett tidigt skede med avseende på kvalitet och ekonomi. Våra uppdragsledare har gedigen kompetens inom planläggningsprocessen för väg och järnväg och är experter inom projektets tidiga skeden. Med projekt levererade i planerad tid och inom budget är vi på Nora Consulting Engineers länken mellan kundens vision och slutresultatet där lägger stor vikt på att du som kund ska känna förtroende. Med kunskap om kommunikation, ledarskap, anläggningar och processer finns vi med på samtliga faser i projektet som uppdragsledare, uppdragsledarstöd och deluppdragsledare.

Nora Consulting Engineers uppdragsledare har jobbat med flertal projekt med den nya planläggningsprocessen som trädde fram 2013.