Projektledning - Nora Consulting Engineers

OTHER

previous arrow
next arrow
Slider

Projektledning

Uppdragsledning är en del av vår kärnkompetens. Våra uppdragsledare besitter stor kompetens och erfarenhet av komplexa projekt inom planläggning för väg- och järnväg. Vi finns med under projektets samtliga faser och kan med ett högkvalitativt arbetssätt styra projektet i rätt riktning.

 

Samhällsbyggnadsprojekt kräver god planering i ett tidigt skede med betoning på kvalitet och ekonomi. Våra uppdragsledare har bred kompetens inom planläggningsprocessen för väg och järnväg och är experter inom projektets tidiga skeenden. En av våra viktigaste uppgifter är att du som kund ska känna förtroende för att vi är din länk mellan vision och slutresultat.

Med kompetens, samverkan och där ingen utmaning är för stor finns vi med i projektets samtliga faster som uppdragsledare, uppdragsstöd och deluppdragsledare. Vårt mål är att kunden ska känna sig trygg i vår kompetens och erfarenhet inom ledarskap, anläggningar och byggteknik.

Nora Consulting Engineers uppdragsledare har jobbat med flertal projekt med den nya planläggningsprocessen som trädde fram 2013.