Hem - Välkommen till Nora Consulting Engineers -

Välkommen till Nora Consulting Engineers

Våra områden

Geoteknik

Våra Geotekniker har stor erfarenhet från att främst arbeta med stora anläggningsprojekt (vägar, järnvägar, tunnlar, VA och andra markanläggningar) men även husprojekt såsom nya skolor, badhus och bostadshus.

Projektledning

Uppdragsledning är en del av vår kärnkompetens. Våra uppdragsledare besitter mångårig erfarenhet av komplexa projekt inom planläggning för väg- och järnväg. Vi finns med under projektets samtliga faser och kan med ett högkvalitativt arbetssätt styra projektet i rätt riktning.

Vägprojektering

Entreprenörer och entreprenörsformer har Nora Consulting Engineers god kännedom om. Detta kombinerat med ansvarsfulla och målmedvetna byggledare får bygget att flyta på smidigt enligt kundens standarder och önskemål med avseende på ekonomi, kvalitet och tid.

Mätteknik

Inom Nora Consulting Engineers utför vi både traditionella enkla mätarbeten samt avancerade tekniska mätningar. Vi är vana att arbeta med GPS, Totalstation, avvägningsinstrument samt laserscanners och drönare. Vi utför även lodning av sjöbotten (både traditionellt samt sonic), flygfotografering med drönare samt 3D-modellering.

Datasamordning

God datasamordning sätter grunden för en strukturerad och smidig projektering. Som datasamordnare, BIM-samordnare och rådgivare ger vi ditt projekt de bästa förutsättningarna för att lyckas.

Hållbarhet och Miljö

På Nora Consulting Engineers är hållbarhet och miljö inte bara ett viktigt område utan också ett ansvar vi har gentemot dagens samhälle.

Slider

Senaste nyheter