Projektledning - Nora Consulting Engineers

OTHER

Slider

Projektledning

Uppdragsledning är en del av vår kärnkompetens. Våra uppdragsledare besitter stor kompetens och erfarenhet av komplexa projekt inom planläggning för väg- och järnväg. Vi finns med under projektets samtliga faser och kan med ett högkvalitativt arbetssätt styra projektet i rätt riktning.

 

Samhällsbyggnadsprojekt kräver god planering i ett tidigt skede med betoning på kvalitet och ekonomi. Våra uppdragsledare har bred kompetens inom planläggningsprocessen för väg och järnväg och är experter inom projektets tidiga skeden. En av våra viktigaste uppgifter är att du som kund ska känna förtroende för att vi är din länk mellan vision och slutresultat.

Med kompetens, samverkan och där ingen utmaning är för stor finns vi med i projektets samtliga faster som uppdragsledare och uppdragsstöd. Vårt mål är att kunden ska känna sig trygg i vår kompetens och erfarenhet inom ledarskap, anläggningar och byggteknik.

Våra uppdragsledare har jobbat med flertal projekt i den nya planläggningsprocessen som trädde fram 2013.