- Nora Consulting Engineers

OTHER

Vägprojektering

Slider

Våra vägprojektörer har varit med och tagit fram handlingar för några av Sveriges största projekt, från Skåne i söder till Norrlands inland, samt från E20 i väst till Förbifart Stockholm i öst.

Våra konsulter är alltid redo att ge sig an nya utmaningar i projektens alla skeden, från tidiga planläggningsskeden till framtagande av bygghandlingar och förfrågningsunderlag. Utöver detta är vi även med i produktion och utför byggplatsuppföljning åt kunden för att säkerställa att man följer projekteringsunderlagen samt gällande handlingar och föreskrifter.